ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการจ้างเหมาติดตั้งตะแกรงสานกันนกอาคารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ ( E-Bidding ) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบบายน้ำ ม.1 บริเวณทางสาธารณะซอยช้างบ้านนายสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2563
ประกศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล เข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding ) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งศาลพระภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2563
โครงการปรับปรุงผิวทางลงหินคลุกสายโนนตาเลียน ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 14 พ.ค. 2563
โครงการเรียงหินป้องกันพังทลาย คลองหอยกาบ ม.2,4 ต.เก้าเลี้ยว 14 พ.ค. 2563
โครงการลงหินคลุกซอยไร่ประจบ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 14 พ.ค. 2563
โครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต คลองสายนานายจรัส (ช่วงแยกถนนเก้าเลี้ยวดงบ้านโพธิ์-โครงการดาดคอนกรีตเดิม ม.5 ต.เก้าเลี้ยว 14 พ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ซอย เก้าเลี้ยววิถี 9/1 ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 14 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีด ถนนเก้าเลี้ยวสามัคคี ม.1/2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 13 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 พ.ย.62) 3 ธ.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ซอยเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ 3 ยาวประมาณ 165 เมตร ม.1,2 ต.เก้าเลี้ยว 27 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางสวย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยต้นโพธิ์งาม1 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายถนนหลมยางตะวันตก (จากแยกทางหลวง 1084 - บริเวณหน้าโรงเรียนแหลม( ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายชั้น บุญวัฒน์ ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ PVC ซอยข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด บริเวณท่อข้ามคลอง (นายเจิม) ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 26 พ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนแยกซอยศาลจ้าวหมอ 26 ก.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางสาธารณะซอยข้างบ้านนายสิ่น 11 ก.ค. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 11 ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นยางพาราแอสฟังติกส์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม งานพิธี งานประเพณีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมบริการชุมชนและสังคมบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอเก้าเลี้ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูผิวทาง ยางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ ม.1 ต.เก้่าเลี้ยว 27 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ 8 มี.ค. 2562
ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ 8 มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 20 ก.พ. 2562
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล เข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 31 ส.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 30 ส.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หน้าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 29 ส.ค. 2561
การประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโพธิ์งาม 1 ม.3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 27 ส.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 22 มิ.ย. 2561
กำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ อ.เก้าเลี้ยว 7 พ.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 7 พ.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว ม.1 ต.เก้าเลี้ยว) 15 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 13 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลอง ผู้ใหญ่สุรินทร์ (ถนนเก้าเลี้ยว - ดงบ้านโพธิ์) 6 มี.ค. 2561
โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังและด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ท.2 6 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว พร้อมบ่อพักสำเร็จ 5 บ่อพร้อมถนนทางเดิน คสล ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 6 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูนหญ้า ขนาดกว้างประมาณ 50 ม. ยาวประมาณ 100 ม. ที่ดินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 6 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (ตัวยู) บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 5 มี.ค. 2561
กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซ.ข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ 22 ก.พ. 2561
กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซ.เก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ 1/1 เยื้ยง บ้าน อ.มลิวัลย์ 22 ก.พ. 2561
ประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 31 ม.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ( ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว ) 27 ธ.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 7 ก.ย. 2560
กำหนดราคากลางโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี 7 ก.ย. 2560
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 5 ก.ย. 2560
-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ถนนเก้าเลี้ยววิถี (บริเวณวัดเก้าเลี้ยว) ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลระบายน้ำ คสล ถ.เก้าเลี้ยววิถี (บริเวณสวนสาธารณะ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์) -โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซ.ต้นโพธิ์งาม 3 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว .นครสวรรค์ -โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซ.เก้าเลี้ยววิถี 1 ม.3 , 4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 22 มิ.ย. 2560
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ กักเก็บเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณบ้านเนินสาร หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว 29 ส.ค. 2559
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ก่ออิฐบล็อกแบบไม่มีรั้ว 29 ส.ค. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ก่ออิฐบล็อก (ไม่มีประตูรั้ว) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 7 ก.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรชัย หมู่ 4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 7 ก.ค. 2559
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลั้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 24 พ.ค. 2559
ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ค. 2559