ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูนหญ้า ขนาดกว้างประมาณ 50 ม. ยาวประมาณ 100 ม. ที่ดินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูนหญ้า ขนาดกว้างประมาณ 50 ม. ยาวประมาณ 100 ม. ที่ดินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว