ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถดับเพลิง) รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)