ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอแจ้งประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน