ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล เข้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Bidding )