ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 โครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต คลองสายนานายจรัส (ช่วงแยกถนนเก้าเลี้ยวดงบ้านโพธิ์-โครงการดาดคอนกรีตเดิม ม.5 ต.เก้าเลี้ยว

โครงการขุดลอกคลองพร้อมดาดคอนกรีต คลองสายนานายจรัส (ช่วงแยกถนนเก้าเลี้ยวดงบ้านโพธิ์-โครงการดาดคอนกรีตเดิม ม.5 ต.เก้าเลี้ยว

>>>>>>> สอบถามข้อมูล เพิ่มได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 056-009661