ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีด ถนนเก้าเลี้ยวสามัคคี ม.1/2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีด ถนนเก้าเลี้ยวสามัคคี ม.1/2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009667 ต่อ 101