ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ซอยเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ 3 ยาวประมาณ 165 เมตร ม.1,2 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ซอยเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ 3 ยาวประมาณ 165 เมตร ม.1,2 ต.เก้าเลี้ยว

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009506