ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยต้นโพธิ์งาม1 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยต้นโพธิ์งาม1 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009506