ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว

 

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ( 056-009506 )