ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ PVC ซอยข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ PVC ซอยข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009506