ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด บริเวณท่อข้ามคลอง (นายเจิม) ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด บริเวณท่อข้ามคลอง (นายเจิม) ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

( ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โทร 056-009506 )