ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แก้ไข (ครั้งที่ 1)

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไข (ครั้งที่ 1) มาเพื่อประชาสัมธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน