ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางสาธารณะซอยข้างบ้านนายสิ่น

กำหนดราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางสาธารณะซอยข้างบ้านนายสิ่น

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 056319669