ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูผิวทาง ยางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ ม.1 ต.เก้่าเลี้ยว

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูผิวทาง ยางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ ม.1 ต.เก้่าเลี้ยว 
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูงข่าวสาร เทศบางตำบลเก้าเลี้ยว