กิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ วัดเก้าเลี้ยว

ข้อความประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 วัดเก้าเลี้ยวจัดกิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ นายสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว เป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีภายในงานมีผู้ใหญ่ใจดีมอบของรางวัลและอาหารมาแจกให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวโรงเรียนบ้านแหลมยาง