กิจกรรม

วันเด็ก'60

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นายสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว เป็นประธานอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีภายในงานมีผู้ใหญ่ใจดีมอบของรางวัลและอาหารมาแจกให้กับเยาวชนที่มาร่วมงานมากมาย