กิจกรรม

ลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ตุลาคม เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว โดยเมื่อเวลา 10.30 น.บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว นายสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว , คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีกำหนดไว้ทุกข์ 1 ปี ลดธง-งดรื่นเริง30วัน พร้อมกับให้ประชาชนตำบลเก้าเลี้ยวสามารถลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโบว์สีดำที่ทำเพื่อให้ประชาชนนำไปติดเพื่อแสดงความอาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ เรืองชัยเสรีพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว,ข้าราชการ,พนักงาน เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว