...

ที่อยู่

1/1 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 60230
โทร/แฟกซ์: 0 5600 9506
Facebook: facebook.com/kl60230

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักปลัดเทศบาลฯ: 0 5600 9506
กองคลัง: 0 5600 9504
โอเปอเรเตอร์: 0 5600 9661