ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 พ.ย.62) 2019-12-03
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักเชื่อมต่อถนนเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ ซอยเก้าเลี้ยว - ยางใหญ่ 3 ยาวประมาณ 165 เมตร ม.1,2 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-27
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยบ้านนางสวย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยต้นโพธิ์งาม1 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายถนนหลมยางตะวันตก (จากแยกทางหลวง 1084 - บริเวณหน้าโรงเรียนแหลม( ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเทียม - นายสำรวย ม่วงกล้วย ม.3 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายชั้น บุญวัฒน์ ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อ PVC ซอยข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด บริเวณท่อข้ามคลอง (นายเจิม) ม.4 ต.เก้าเลี้ยว 2019-11-26
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนแยกซอยศาลจ้าวหมอ 2019-09-26
กำหนดราคากลางโครงการท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณทางสาธารณะซอยข้างบ้านนายสิ่น 2019-07-11
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 2019-07-11
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นยางพาราแอสฟังติกส์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม งานพิธี งานประเพณีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมบริการชุมชนและสังคมบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอเก้าเลี้ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-06-07
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงปูผิวทาง ยางพาราแอสฟัลท์ติก ถนนสายเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ ม.1 ต.เก้่าเลี้ยว 2019-05-27
ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ 2019-03-08
ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ 2019-03-08
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2562 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2019-02-20
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล เข้าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2018-08-31
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-08-30
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนเก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ หน้าโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2018-08-29
การประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยโพธิ์งาม 1 ม.3 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 2018-08-27
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-06-22
กำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทำการไปรษณีย์ อ.เก้าเลี้ยว 2018-05-07
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 2018-05-07
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว ม.1 ต.เก้าเลี้ยว) 2018-03-15
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2018-03-13
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล.คลอง ผู้ใหญ่สุรินทร์ (ถนนเก้าเลี้ยว - ดงบ้านโพธิ์) 2018-03-06
โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังและด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ท.2 2018-03-06
กำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว พร้อมบ่อพักสำเร็จ 5 บ่อพร้อมถนนทางเดิน คสล ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 2018-03-06
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานแบบปูนหญ้า ขนาดกว้างประมาณ 50 ม. ยาวประมาณ 100 ม. ที่ดินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2018-03-06
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล (ตัวยู) บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ม.1 ต.เก้าเลี้ยว 2018-03-05
กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซ.ข้างบ้าน อ.วิลาวัลย์ 2018-02-22
กำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซ.เก้าเลี้ยว-ยางใหญ่ 1/1 เยื้ยง บ้าน อ.มลิวัลย์ 2018-02-22
ประกวดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 2018-01-31
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 ( ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว ) 2017-12-27
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1 (ท.2 บ้านเก้าเลี้ยว) 2017-12-19
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 2017-09-07
กำหนดราคากลางโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี 2017-09-07
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2017-09-05
-โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ถนนเก้าเลี้ยววิถี (บริเวณวัดเก้าเลี้ยว) ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ -โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสลระบายน้ำ คสล ถ.เก้าเลี้ยววิถี (บริเวณสวนสาธารณะ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์) -โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซ.ต้นโพธิ์งาม 3 ม.1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว .นครสวรรค์ -โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล ซ.เก้าเลี้ยววิถี 1 ม.3 , 4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 2017-06-22
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ำ กักเก็บเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งบริเวณบ้านเนินสาร หมู่ที่ 2 ตำบลเก้าเลี้ยว 2016-08-29
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ก่ออิฐบล็อกแบบไม่มีรั้ว 2016-08-29
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ก่ออิฐบล็อก (ไม่มีประตูรั้ว) โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 2016-07-07
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรชัย หมู่ 4 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 2016-07-07
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลั้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 2016-05-24
ประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2016-05-19