ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายถนนหลมยางตะวันตก (จากแยกทางหลวง 1084 - บริเวณหน้าโรงเรียนแหลม( ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

home_cleaner_blog2

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.สายถนนหลมยางตะวันตก (จากแยกทางหลวง 1084 - บริเวณหน้าโรงเรียนแหลม( ม.4 ต.เก้าเลี้ยว

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (056-005906)