ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 แก้ไข (ครั้งที่ 1)

home_cleaner_blog2

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก้ไข (ครั้งที่ 1) มาเพื่อประชาสัมธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน