ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศใช้ เทศบัญีติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง การกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาติ ตามมาตรา 9

home_cleaner_blog2

ประกาศใช้ เทศบัญีติเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เรื่อง การกำหนดเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาติ ตามมาตรา 9


ไฟล์แนบ


ประกาศ มาตรา 9.PNG