ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

home_cleaner_blog2

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


ไฟล์แนบ


แก้ไขแผนฯ ครั้งที่ 4.pdf