ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนแยกซอยศาลจ้าวหมอ

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนนแยกซอยศาลจ้าวหมอ

ติดต่อสอบถามศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 056-319669