ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว

home_cleaner_blog2

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายถนนเก้าเลี้ยวพัฒนา ม.2 ต.เก้าเลี้ยว 
ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเเก้าเลี้ยว 056319669


ไฟล์แนบ


Image110719070449.pdf