ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นยางพาราแอสฟังติกส์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม งานพิธี งานประเพณีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมบริการชุมชนและสังคมบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอเก้าเลี้ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพื้นยางพาราแอสฟังติกส์ เพื่อรองรับการจัดกิจกรรม งานพิธี งานประเพณีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมบริการชุมชนและสังคมบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอเก้าเลี้ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว 056319669