ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ

home_cleaner_blog2

ประกาศแจ้งขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดไม่ได้ใช้ในราชการ สอบถามศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว


ไฟล์แนบ


1552039196.PDF